Individuálne a skupinové terapie pre deti predškolského a školského veku rôznou formou (krúžok, formou nepravidelných návštev). Prostredníctvom kreslenia, spievania, tancovania, cvičenia a plnenia úloh so psíkmi si deti zlepšujú rôzne vedomosti a zručnosti. Tiež sa naučia ako sa ku psovi správať a ako sa oňho starať.

Logocanisterapia – psík pomáha pri intervencii s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou našej pani logopedičke. Za pomoci psíka si deti môžu hrovou formou zlepšiť vývin reči, výslovnosť, plynulosť reči a komunikačné schopnosti.

Individuálne a skupinové terapie pre deti a dospelých v nemocničných zariadeniach.  Za pomoci psíka sa snažíme zlepšiť psychickú pohodu pacientov v nemocničnom prostredí, priniesť dobrú náladu a pomôcť odpútať sa od bolesti a nepohody z toho, že nie sú vo svojom známom rodinnom prostredí. Pre každého máme pripravené množstvo interaktívnych aktivít so psíkom, ktoré sú prispôsobené individuálnym možnostiam každého pacienta.

Canisterapia pre seniorov. Našim 4- nohým DOGTOROM nezáleží na veku. Pomáhajú aj ľuďom vo vyššom veku – často osamelým – priniesť potešenie a hlboký emocionálny zážitok. Nenásilne ich motivujú pracovať pamäťou a celkovo ich  podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite.

Individuálna canisterapia. Spolu so psíkom sa venujeme jednému klientovi, s prihliadnutím na jeho individuálne potreby a znevýhodnenia.

 

Workshopy a semináre. Príprava canisterapeutických tímov (ako psa, tak aj človeka) na prax  (ako pripravovať canisterapeutické hodiny, ako viesť rozhovory s klientmi, vyrábanie ct pomôcok, tréning schopností psa, ktoré potrebuje na ct prax).