Webináre  s témou canisterapie boli realizované do mája 2020. Ďakujeme všetkým, ktorí sa webinárov zúčastnili a podporili tak naše občianske združenie. Rovnako sa veľmi  tešíme z Vašich pozitívnych ohlasov.  Ak by ste mali záujem pozrieť si spomínané webináre, pripravili sme ich pre Vás v archíve. Môžete si vybrať, ktoré sa Vám páčia a pozrieť v pohodlí domova.